PPP a SPC

Ústí nad Orlicí

1. stupeň vzdělávání pedagogických pracovníků

Webpage Administrátor
Vzdělávání
Celý program je sestaven na základě znalosti a potřeb škol, kde se objevuje zjevná potřeba pomoci a metodického vedení pedagogů a pedagogických kolektivů při práci s třídním kolektivem. Tato činnost je ve školách často realizována prostřednictvím třídnických hodin. Vlastní vzdělávání je složeno z teoretické části a praktické části.
O kurzu
Termíny
Sdílet
Přidej do knihovny lekcí

1. stupeň vzdělávání pedagogických pracovníků

O kurzu

Celý program je sestaven na základě znalosti a potřeb škol, kde se objevuje zjevná potřeba pomoci a metodického vedení pedagogů a pedagogických kolektivů při práci s třídním kolektivem. Tato činnost je ve školách často realizována prostřednictvím třídnických hodin. Vlastní vzdělávání je složeno z teoretické části a praktické části.

 

Teoretická část je základní platformou pro pochopení a následnou aplikaci jednotlivých technik a forem práce se třídou s ohledem na věková specifika. Samozřejmou součástí je vyzkoušení si a osvojení jednotlivých forem a technik práce se třídou a jejich implementace v rámci vlastní školy, včetně základní diagnostiky, vhodné nastavení třídního klima včetně pravidel atd. V průběhu všech seminářů jsou zohledňována i specifika jednotlivých škol či třídních a pedagogických kolektivů. Vlastní vzdělávání je vhodné rozdělit pro pedagogy z prvního a druhého stupně zvlášť a je také vhodné jej aplikovat na celé pedagogické sbory škol.

 

ikonaikona
Fotografie
Webpage Administrátor
O mě
Tutoriálů: 0
Lekcí: 0
Koupit

Další výuka lektora